Логін
 
    
Реєстрація

Главная Вступ Программа творчого конкурсу
 •  

  ЗАВДАННЯ З ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ!!!

  скачати тут!!!

  БАТИК

  ЖИВОПИС

  СКУЛЬПТУРА

  ВСТУПНІ РОБОТИ

 • Харківське міське управління юстиції на виконання доручення Міністерства юстиції України «Щодо надання безоплатної правової допомоги» від 10.07.2014 №10.3-32/393, пунктів 6 та 11 «Плану заходів, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 №588-р «Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції», доручення Головного управління юстиції у Харківській області від 10.07.2014 №05-23/2070 надає щодня безоплатну первинну правову допомогу громадянам України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, через мережу роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, діючої при міському управлінні юстиції, яка знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Петровського, 26.

  Також повідомляємо, що громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги, діюча при міському управлінні юстиції, працює щовівторка та щочетверга з 10.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 13.45) по наданню безоплатної первинної правової допомоги громадянам, в межах компетенції міського управління юстиції.

  Для вищезазначених осіб безоплатна первинна правова допомога буде надаватися щодня першочергово з 09-00 до 18-00 години (перерва з 13-00 до 14-00).

ЗАВДАННЯ З ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ!!!

скачати тут!!!

 
Міністерство культури  України Обласний комунальний заклад “Харківське художнє училище”

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

12  березня 2014 р.

Директор Обласного комунального

закладу «Харківське художнє

училище»

_________________К.Ю.Савченко

 

 

ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (РИСУНОК, ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА) ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО  ОКЗ «ХАРКІВСЬКЕ ХУДОЖНЄ УЧИЛИЩЕ»

 

за спеціальностями:

5.02020102 «Театрально – декораційне мистецтво» Спеціалізація: «Художнє оформлення спектаклю»

5.02020501 «Образотворче  мистецтво». Спеціалізація:  «Живопис». Спеціалізація:  «Скульптура».

5.02020701 «Дизайн» Спеціалізація:  «Дизайн  середовища». Спеціалізація:  «Графічний дизайн».

Напрямок підготовки – 0202 “Мистецтво”

Програма  складена  заступником
директора з навчальної роботи
ОКЗ “Харківське художнє училище”

_________________Ю. Л. Дятловим

Розглянуто на  засіданні педагогічної ради

від ”12” березн я2014 р.

Протокол № 5

м. Харків

2015 р.

2

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ (РИСУНОК, ЖИВОПИС, СКУЛЬПТУРА)

 

1. Мета творчого конкурсу.

2. Форма проведення творчого конкурсу.

3. Характеристика завдань творчого конкурсу.

4. Задачі, які повинен вирішити абітурієнт при проведенні творчого

конкурсу.

5.Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів при проходженні

творчого конкурсу.

6. Типові помилки при виконанні завдань творчого конкурсу.

Мета творчого конкурсу

Творчий конкурс у рамках вступних іспитів до ОКЗ «Харківське художнє училище» проводиться відповідно до вимог професійного відбору, які сформульовані  освітньо – кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) по кожній спеціальності.

Метою проведення творчого конкурсу є виявлення здібностей абітурієнта та рівня його академічної підготовки у вигляді системи знань, умінь  і навичок, а також здатності абітурієнта творчо мислити.

Абітурієнти, які  перемогли у творчому конкурсі, виявивши відповідний рівень підготовки та творчих здібностей, зараховуються до училища.

Форма проведення творчого конкурсу

Творчий конкурс за спеціальностями 5.02020501 “Образотворче мистецтво”,  5.02020102  “Театрально-декораційне мистецтво”, та 5.02020701  “Дизайн”, проводиться згідно із затвердженим розкладом вступних іспитів, де вказані дати, час проведення та кількість годин, відведених для виконання завдань.

Творчий конкурс проводиться на протязі трьох годин та складається з двох частин.

Творчий конкурс для абітурієнтів, які подали документи за спеціальностями “Образотворче мистецтво” (спеціалізація “Живопис”), “Театрально-декораційне мистецтво”, та “Дизайн”, складається з наступних частин:

-         рисунок – 1,5 години;

-         живопис – 1,5 години.

Творчий конкурс для абітурієнтів, які подали документи за спеціальністю “Образотворче мистецтво” (спеціалізація “Скульптура ”),  складається з наступних частин:

-         рисунок – 1,5 години;

-         скульптура – 1,5 години.

Групи абітурієнтів, що беруть участь у творчому конкурсі на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) та повної загальної середньої освіти (11 класів) загальноосвітньої школи, формуються окремо. Відповідно, завдання творчого конкурсу для різних груп мають незначну відмінність за складністю.

Творчий конкурс проходить у спеціально відведених і підготовлених аудиторіях  з відповідним освітленням і обладнанням (мольберти, подіуми, софіти, стільці).

Матеріали та інструменти, необхідні для виконання завдань творчого конкурсу (папір, планшети, олівці, фарби, ємкості для води, палітри, тощо),  абітурієнти приносять з собою.

Перед початком творчого конкурсу   абітурієнти заходять до аудиторій, які позначені кодовими літерами, і  вибирають місця за принципом екзаменаційних білетів, витягуючи картки, де вказані номери місць. Самостійна зміна місць не дозволяється.

Завдання творчого конкурсу (рисунок, живопис) виконуються на білих аркушах паперу. Папір (ватман для малюнку, акварельний папір для живопису)  попередньо натягується на стандартний планшет розміром 40 х 50 см. Перед початком творчого конкурсу на аркуш обов”язково ставиться печатка навчального закладу.

Завдання творчого конкурсу зі скульптури (копія архітектурної деталі «трилисник») виконуються на  заздалегідь приготовлених каркасах, на плінтах з робочою площиною 40 х 50 см.

Роботи творчого конкурсу оцінюються за 12- бальною шкалою для

абітурієнтів з базовою загальної середньою освітою та за 200- бальною шкалою для абітурієнтів  з базовою повною загальною середньою освітою.

 

Характеристика завдань творчого конкурсу

Завдання з рисунку:

Академічний рисунок натюрморту з   предметів побуту у техніці олівця. Натюрморт складається з кількох (трьох, або чотирьох) предметів, розташованих у неглибокому просторі та підібраних у гармонійних співвідношеннях мас, фактур, тональності.

Освітлення: верхньо-бокове.

Час виконання: 1,5 години.

Матеріал – папір, графічний олівець.

Розмір:  40 х 50 см.

Завдання з живопису:

Академічний етюд натюрморту з предметів побуту у техніці за вибором абітурієнта. Натюрморт складається з кількох  предметів, розташованих у неглибокому просторі з обов`язковим використанням драпіровок.

Освітлення: верхньо-бокове.

Час виконання: 1,5 години.

Матеріал: папір, акварель, гуаш, темпера, олія.

Розмір: 40 х 50 см.

Завдання зі кульптури:

Етюд - копія  гіпсової архітектурної деталі “трилисник” ( за методом копіювання в натуральну величину).

Час виконання : 1,5 години.

Матеріал : дерев’яний каркас, глина;

Розмір:  40 х 50 см. (відповідно до натурального розміру зразка).

 

Задачі, які повинен вирішити абітурієнт при проведенні

творчого конкурсу

У процесі виконання завдань творчого конкурсу абітурієнту слід вирішити такі  задачі:

Рисунок:

-         принципове композиційне рішення, оптимальне розміщення обєкту зображення  в аркуші;

-         побудова предметів натюрморту у неглибокому просторі за законами лінійної перспективи;

-         вірна передача форми, характеру, пропорцій та конструктивних особливостей предметів натюрморту у їх взаємному зв`язку;

-         виявлення об`ємно-просторової структури натюрморту засобами тону,  світлотіні, повітряної перспективи;

-         виявлення різниці між предметами натюрморту за ознаками їх форми, матеріалу, фактури;

-         взаємне підпорядкування елементів зображення, створення гармонійної, цільної композиції;

-         технічна якість виконання, вміння моделювати форму штрихом та іншими графічними засобами.

Живопис:

-         принципове композиційне рішення;

-         принципове колористичне рішення (створення перед початком роботи на основному аркуші невеликих за розміром етюдів);

-         грамотне виконання малюнку під живопис з урахуванням законів лінійної перспективи;

-         визначення кольорово-тонових співвідношень атрибутів натюрморту з урахуванням характеру освітлення та відповідно до обраної кольорової  гами;

-  виявлення засобами живопису основних характеристик складових

елементів натюрморту -  їх форми, кольору, матеріалу, фактури;

-   створення живописної «ілюзії простору»;

-         технічна якість виконання.

Скульптура:

-         грамотне розміщення зображення трилисника на плінті відповідно до натурного зразка;

-         правильна передача конструктивно-пластичної характеристики моделі;

-         визначення загальної форми, пропорцій;

-         передача  плановості рельєфу;

-         трактування поверхні рельєфу;

-         технічна якість виконання.

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень (підготовки) абітурієнтів

при проходженні творчого конкурсу

(рисунок, живопис, скульптура)

Рівень навчальних досягнень (підготовки) абітурієнтів

12-

бальна

шкала

200-

бальна

шкала

Критерії оцінювання навчальних досягнень (підготовки) абітурієнтів

 

1

2

3

4

 

І початковий (незадовільно)

 

1

106,0-

111,4

Абітурієнт не розуміє задач екзаменаційної постановки, не володіє початковими знаннями та не має мінімального практичного досвіду, необхідного для її виконання, має нерозвинене просторове, колористичне, або пластичне мислення.

 

 

2

112,0-

117,4

Абітурієнт має слабку теоретичну та практичну підготовку для виконання академічної постановки, припускається грубих методичних, композиційних та технічних помилок, має слабо розвинене просторове, колористичне, або пластичне мислення.

 

 

1

2

3

 

ІІ середній

(задовільно)

 

4

124,0-

132,6

Абітурієнт має обмеженні знання та невеликий досвід роботи над натюрмортом у  матеріалі відповідно до творчого конкурсу, що проводиться (олівець, акварель, або пластичний матеріал), припускається багатьох помилок.

 

 

 

5

133,5-

142,1

Абітурієнт розуміє задачі екзаменаційної постановки, демонструє початкові знання та навички роботи з матеріалом, вміння побудувати свою роботу за певним планом, але виконує тільки невелику частину обов`язкових вимог до композиції, об`ємно-просторового рішення, освітлення, колориту, тощо.

 

 

6

143,0-

151,6

Абітурієнт демонструє розуміння задачі екзаменаційної постановки в цілому, певний рівень знань та вмінь, але втілює їх методично непослідовно та в неповному обсязі, його робота має порушення конструктивних зв`язків, законів лінійної та повітряної перспективи, принципової схеми освітлення, пропорцій, тощо.

 

ІІІ достатній

(добре)

7

152,5-

161,1

Абітурієнт  в цілому  проводить роботу методично правильно, демонструє певний рівень вмінь та знань, але виконує не всі обов`язкові вимоги, або при вірному виконанні окремих частин та композиційних вузлів постановки, не може добитися їх зв`язку та синтезу.

 

1

2

3

4

9

171,5-

180,0

Абітурієнт має розвинене образне та об`ємно-просторове мислення, необхідні знання, правильно застосовує їх на практиці, вільно володіє основними композиційними та технічними засобами, але його робота має незначні методичні порушення або непринципові помилки.

 

ІУ високий

(відмінно)

10

181,0-

189,5

Абітурієнт має розвинене образне, об`ємно-просторове та конструктивне мислення, тверді знання, виявляє творчі здібності при вирішенні задач екзаменаційної постановки, вільно володіє матеріалом, але його робота має помилки, що не впливають суттєво на запропоноване ним рішення.

 

11

190,5-

199,0

Абітурієнт виконує всі задачі екзаменаційної постановки, демонструє високий рівень їх розв`язання, вміння вільно відтворювати об`ємно-просторові структури в матеріалі відповідно до творчого конкурсу, що проводиться, володіння спеціальними художніми прийомами, творчу самостійність.

 

12

200

Абітурієнт демонструє високий рівень вирішення всіх задач екзаменаційної постановки, конструктивно-аналітичний та, одночасно, творчій підхід, самостійне художнє мислення, високу якість технічного виконання, його робота має пластичну цілісність, виразність та закінченість.

 

 

Типові помилки при проходженні

творчого конкурсу

Загальною помилкою при виконанні екзаменаційних завдань                              із профілюючих дисциплін є незнання або порушення етапів роботи,                             в результаті чого абітурієнт, змушений робити численні виправлення на  останньому етапі,  як правило, не встигає вчасно завершити роботу                                 у відведений термін.

Рисунок

-         Недостатня композиційна організація натюрморту, невизначеність із

центром постановки, системою планів;

-         Композиційні прорахунки: порушення візуальної рівноваги,

перебільшення або надмірне зменшення масштабу предметів відносно

робочого поля аркушу.

-         Захоплення малюванням окремих деталей, ігнорування головної вимоги академічного рисунку натюрморту – пов`язаність елементів композиції мїж собою, їх взаємна підпорядкованість.

-         Порушення законів повітряної перспективи; однакова графічна трактовка предметів натюрморту першого, середнього та заднього планів.

-         Порушення пропорцій елементів постановки.

-         Перенасичення роботи тоном.

Живопис

-         Невміння об`єднати предмети постановки засобами колориту.

-         Відсутність порівняння локальних кольорів різних предметів натюрморту між собою;

-         Порушення одного з найважливіших принципів академічного живопису – «тепло-холодності», тобто бачення та вміння передати «теплі» та «холодні»  відтінки одного кольору.

-         Невміння передати зв`язок між предметами постановки через «свіло-кольорові рефлекси» (віддзеркалене світло).

-         Однакове живописне рішення різних частин драпіровок, незалежно від того, на передньому, чи на дальньому плані вони знаходяться,  від того, як падає на них світло,  як на них впливає віддзеркалене світло від інших предметів, стін, тощо.

-         Вирішення живописної композиції у відверто декоративному ключі, в той час, як від абітурієнта вимагається створити академічний етюд, тобто показати предмети в повітряному середовищі.

-         Порушення технології виконання роботи відповідно до обраної живописної техніки.

Скульптура

-         Невміння проаналізувати конструктивно-пластичні особливості оригіналу, бачення тільки поверхневих ефектів і, як наслідок, в’ялість, “ватність” форми «трилисника».

-         Порушення  масштабу «трилисника» по відношенню до робочої площини (плінта) та порушення внутрішніх пропорцій  «трилисника».

-           Намагання абітурієнтів швидко вийти на кінцевий результат, минаючи технологічно необхідні етапи роботи.

-           Технологічні порушення процесу «наповнення» форми.

-           Невміння від початку до кінця роботи «тримати» силует  «трилисника».

-           Обмеженість у виборах точок обзору форми оригіналу та копії, що призводить до неточностей у передачі профілів та висоти рельєфу у різних його частинах.

 

 
Який фактор зіграв вирішальну роль при виборі Вами спеціальності?
 
Copyright © 2020. Харківське Художне Училище. Designed by Skip